Russian (CIS)Čeština (Česká republika)

________________________

tag cloudNávštěvníci

Právě připojeni - hostů: 24 

Platební podmínky a další ujednání


1. Skupinová výuka
Jazyková škola AMELIA (AMELIA GROUP s.r.o.) realizuje skupinové jazykové kurzy i v období školních prázdnin a během léta, s výjimkou státních svátků ČR. Po předchozí domluvě a se souhlasem všech členů skupiny včetně lektora může být výuková lekce přesunuta na jiný den, popřípadě na jinou hodinu, nebo zrušena. V takovém případě ovšem musí být lektor  informován nejpozději 24 hodin před začátkem výukové lekce, která má být přesunuta/zrušena. V případě, že lektor  nebyl včas informován, výuková lekce se považuje za uskutečněnou.
V případě nemoci lektora má jazyková škola AMELIA (AMELIA GROUP s.r.o.) právo na dočasnou náhradu lektora jiným lektorem.
Pokud na skupinové výukové lekci chybí jeden člen nebo více členů skupiny, výuková lekce se koná s tím, že peníze chybějícím členům dané skupiny se nevrací zpět. Student, který chyběl, dostává k individuálnímu nastudování všechny materiály s probranou látkou (kopie, tabulky, testy), které byly lektorem použity na dané výukové lekci.
Platba za jazykové kurzy probíhá vždy předem, a to hotově nebo bankovním převodem. Jazykové kurzy trvající 2-3 měsíce je možno platit po částech, avšak minimální období, za které je třeba předem zaplatit, je polovina kurzu, tj. 50% ceny kurzu.
Student, který si rezervoval místo v určité skupině, má možnost platit po částech vždy předem, avšak vždy musí zaplatit celý jazykový kurz, není možno ukončit kurz předčasně bez doplacení odpovídající částky.

2. Individuální výuka
Jazyková škola AMELIA (AMELIA GROUP s.r.o.) realizuje individuální jazykové kurzy i v období školních prázdnin a během léta, s výjimkou státních svátků ČR. Po předchozí domluvě studenta a lektora může být individuální výuková lekce přesunuta na jiný den, popřípadě na jinou hodinu, nebo zrušena. V takovém případě ovšem musí být lektor informován nejpozději 24 hodin před začátkem výukové lekce, která má být přesunuta/zrušena. V případě, že lektor nebyl včas informován, výuková lekce se považuje za uskutečněnou.
Platba za individuální jazykové kurzy může být uskutečněna hotově nebo bankovním převodem. Vždy je třeba předem zaplatit minimálně 5 výukových lekcí.

3. Firemní výuka
Jazykové kurzy pro firmy a jiné organizace musí být vždy placeny předem, a to v plném rozsahu. Měsíční platba se akceptuje pouze u individuálních jazykových kurzů a u firemních jazykových kurzů, které jsou realizovány na základě uzavřené smlouvy.
Jazyková škola AMELIA (AMELIA GROUP s.r.o.) přijímá platby za výuku hotově nebo bankovním převodem, daňový doklad/faktura je vystaven(a) na jméno firmy nebo organizace.
Jazyková škola AMELIA (AMELIA GROUP s.r.o.) není plátcem DPH.
4. Přihláška do jazykového kurzu
Všichni studenti, kteří si zarezervovali místo v příslušném jazykovém kurzu, vyplňují   formulář (Přihláška), v němž uvádějí své jméno, příjmení, adresu a telefon, popřípadě ještě údaje potřebné pro vystavení daňového dokladu/faktury. Vyplněním a podepsáním výše uvedeného formuláře (Přihlášky) student souhlasí s pravidly jazykových kurzů a taktéž se způsobem platby v jazykové škole AMELIA (AMELIA GROUP s.r.o.).
 
5. Slevy

Na základě domluvy s vedením jazykové školy AMELIA (AMELIA GROUP s.r.o.) existuje možnost poskytnutí slevy jednotlivým klientům (fyzickým osobám), a to v následujících případech:
-    pokud jsou osoby přihlášené do jazykových kurzů v úzkém rodinném vztahu (manželé, rodiče s dětmi atp.) poskytuje se sleva na jazykové kurzy až 10 - 15% z celkové ceny celého jazykového kurzu
-    pokud osoba přihlášená do jazykového kurzu trvajícího 10 týdnů zaplatí jednorázově celou částku, poskytuje se sleva na jazykový kurz až 10 %
Podmínky pro poskytnutí slevy pro firmy a organizace se sjednávají při uzavírání smlouvy.

Hlavní

Hlasování

Který jazyk byste chtěli studovat?